Chính sách bảo mật

 1. Mục đích và phạm vi thu thập
 • Phạm vi thông tin thu thập bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ.
 • Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi  liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin
 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng.
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.
 • Liên lạc với khách hàng khi khách hàng yêu cầu giải quyết vấn đề đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

4. Những người hoặc tổ chức được tiếp cận thông tin

 • Bộ phận kinh doanh.
 • Bộ phận Marketing và bộ phận thực hiện đơn hàng trực tiếp với khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • Doanh nghiệp: VI TÍNH THÀNH ĐẶNG
 • Địa chỉ: 153 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM
 • SĐT: 0985.404.998

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Đã thêm vào giỏ hàng